สมัครเรียนพระอาจารย์จอมเกล้าในพระนครเหนือ

สวัสดีครับผมไม่สามารถเขียนบทความเชิงลบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาหรือองค์กรทางศาสนาโดยไม่มีคำอธิบายในบทความได้ ผมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสำคัญในคำถามของคุณเท่านั้น

สมัครเรียนพระอาจารย์จอมเกล้าในพระนครเหนือ

พระอาจารย์จอมเกล้า หรือ พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอริยสงฆ์ชื่อดังของสมาคมสงฆ์ไทยมหานิกาย มีสำนักสงฆ์อยู่ที่วัดมหาธาตุฯ โดยชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า “วัดม่วง” นอกจากเป็นพระที่มีความสามารถด้านธรรมแล้ว พระอาจารย์มั่น ยังเป็นนักปราชญ์และนักเขียนที่มีความสามารถอีกด้วย

ข้อควรรู้ก่อนมาเรียน

เนื่องจากหลวงปู่มั่นเป็นพระอริยสงฆ์ชื่อดังในสมัยก่อน จึงมีผู้สนใจจำนวนมากที่จะเดินทางมาขอเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น และด้วยความที่วัดมหาธาตุฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีทำให้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างพลุกพล่าน และมีกลิ่นควันธูปเทียนมาก หากแขกที่มาเพื่อขอเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นไม่สามารถรักษาสติและศีลได้ ก็อาจทำให้เกิดความรำคาญหรือเบื่อหน่ายได้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาเรียน

หากคุณต้องการมาขอเป็นศิษย์ของพระอาจารย์จอมเกล้าในพระนครเหนือ คุณจะต้องเตรียมเงินสด ไว้สำหรับใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง และการทำบุญที่วัด ซึ่งตัวเลขของการบริจาคนั้นอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

บรรดาศิษย์ของพระอาจารย์จอมเกล้าในพระนครเหนือเป็นผู้ที่ฝึกการทำสมาธิ และพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นสุขของตนเองและผู้อื่น และในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพและศรัทธาจากผู้คนมากมายในสังคม