เกมอิเล็กทรอนิกส์ใน Steam ชื่อ ‘TCAS66

ห้ามรีวิวเกมจีนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชา

เนื่องจากประเทศไทยยึดมั่นในระบบเศรษฐกิจเสรีแบบตลาด รวมถึงการเปิดประเทศ ซึ่งเป็นการรับรองว่าประเทศไทยยอมรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการค้าและการลงทุน ผู้ประกอบการต่างชาติมีความสามารถที่จะเข้ามาในตลาดประเทศไทยได้บางครั้งเราเห็นธุรกิจจากประเทศจีนเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง

ดังนั้นครั้งนี้เราเห็นว่าเกม MOBA จากประเทศจีนชื่อว่า Project Makeover สามารถฉายในประเทศไทยบนทางช่องโมโน 29 ของ AIS PLAY ได้เรียบร้อย และเห็นภาพของสาวน้อยสวยในชุดสีแดงเดินโชว์บนเวทีประกอบประกอบเพลงร่วมสมัยเพราะๆ

จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เห็นแล้วว่านโยบายของรัฐบาลไทยที่เปิดกว้างด้วยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและการเปิดประเทศทำให้ประเทศไทยสามารถรับรองธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาร่วมทุนเพื่อการค้าและการลงทุนได้ กลายเป็นความสำเร็จในการเปิดประเทศของไทย

นโยบายดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเจรจากับประเทศต่าง ๆ เพื่อการค้าและการลงทุนมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถเพิ่มการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีโอกาสงานเพิ่มขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้น